Contact

Klachtregeling

Het indienen van een klacht is geregeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Heb je een klacht? De eerste stap is een gesprek aangaan met je zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat je ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kun je gebruik maken van de klachtenprocedure.

Oefentherapie Hoendiep is aangesloten bij de klachten en geschillenregeling Paramedici.

Op de website www.klachtenloketparamedici.nl staat alle informatie.