Contact

Wat kunnen wij voor u doen bij heupklachten?

Bij de eerste afspraak (het intakegesprek en het lichamelijk onderzoek) onderzoeken we samen met u waar uw heupklachten vandaan komen. Is het heupgewricht bijvoorbeeld te beweeglijk, of juist te stijf? Wordt het heupgewricht vaak overbelast in het dagelijks leven? Vervolgens wordt in de behandeling gewerkt aan de gevonden oorzaken van uw heupklachten.

 

U leert bijvoorbeeld andere spieren te gebruiken die de belasting bij het staan, lopen of bukken beter kunnen opvangen. Als er spieren overbelast of verkort zijn leert u deze spieren meer te gaan ontspannen. Verder krijgt u indien nodig oefeningen waarbij u leert het bekken of uw heupen meer stabiel te houden.

Een voorbeeld

Een jonge vrouw van 20 jaar heeft al een tijdje last van pijn en een knakkend geluid in haar rechter heupgewricht. Dit treedt vooral op na lang staan tijdens haar werk en bij het bukken en draaien. Uit het houdingsonderzoek kwam naar voren dat zij een holle onderrug heeft en kleine passen maakt tijdens het lopen.

Verscheidene spieren rondom haar heupen waren te gespannen, terwijl het heupgewricht zelf instabiel bleek (te beweeglijk, waarbij de rechter bekkenhelft iets wegzakt tijdens het lopen) en de stabiliserende spieren van de heup verzwakt.

In de behandeling zijn oefeningen gegeven om de verkorte spieren te ontspannen, de heup te stabiliseren en heeft de jonge vrouw geleerd hoe ze tijdens haar dagelijkse handelingen de stand van haar bekken en heupgewricht kan verbeteren. Na 8 behandelingen was zij klachtenvrij en was ze in staat de verbeterde houding vol te houden.